Nhà kính hình ống tuyệt đẹp giữa rừng cây

.

 

Nguồn: dothi.net