Mô hình thành phố nổi có thể di chuyển trên biển

.

Nguồn: dothi.net